Koulutus

Laadukas oppimispolku on yksi yhteiskuntamme kulmakivistä. Kouluissa, päiväkodeissa ja iltapäiväkodeissa on oltava riittävästi pätevää henkilökuntaa. Kaikkien lasten on saatava tarvitsemansa tuki.

On huolestuttavaa, että yhä useampi peruskoulun päättävä oppilas ei hallitse lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen perustaitoja. Meidän pitää katkaista suuntauksen, jossa erityisesti pojat jäävät jälkeen. Meidän on varmistettava, että resurssit vastaavat olemassa olevia haasteita.

Kaikilla oppilailla, opettajilla ja muulla henkilökunnalla pitäisi olla oikeus turvalliseen koulupäivään ilman kiusaamista. Tarvitsemme lisää aikuisia kouluihin. Byrokratiaa on yksinkertaistettava, jotta henkilökunta voi viettää enemmän aikaa lasten kanssa.

Tutkimukset osoittavat, että monet tytöt voivat huonosti. Koulupsykologeista ja -ohjaajista on pulaa, ja heitä on koulutettava lisää.

Meidän on painotettava yleissivistystä voimakkaammin toisen asteen koulutuksessa ja uudistettava ylioppilastutkintoa niin, että se mittaa paremmin yleissivistystä.

Yliopistojen sisäänpääsyperusteet eivät saisi samassa määrin ohjata lukio-opintojen valintaa.