Kulttuuri

Kulttuurilla, taiteella ja liikunnalla on tärkeä rooli elämässäni, mutta myös koko yhteiskunnassamme. Ne lisäävät hyvinvointia ja luovat työpaikkoja.

Koronavirus-pandemian haastavien vuosien jälkeen meidän on edistettävä kulttuurialaa maassamme. Elinvoimainen ja vahva kulttuuriala rikastuttaa elämäämme ja tukee hyvinvointiamme.

On tärkeää, että lapset ja nuoret saavat jatkossakin kulttuurikokemuksia koulujen kautta. Näin varmistetaan myös tasa-arvoisempi koulutus - kaikilla on oikeus kulttuuriin taustasta tai sosioekonomisesta asemasta riippumatta.

Kansanterveyden edistämiseksi on tärkeää, että suomalaiset liikkuvat enemmän. Siksi tarvitaan hyviä ja monipuolisia liikunta- ja urheilumahdollisuuksia. Niiden on oltava kaikkien saavutettavissa ja osallistavia.

Kolmannella sektorilla on tärkeä rooli monipuolisten vapaa-ajan toimintojen tarjoamisessa. Yhdistysten tekemä työ esimerkiksi liikunnan, kulttuurin ja nuorisoliikunnan parissa on erittäin arvokasta. Järjestömme luovat hyvinvointia ja vaurautta.

Haluan, että Suomen mallia lasten ja nuorten maksuttomasta iltapäivätoiminnasta toteutetaan kaikissa kunnissa, mutta myös täydennetään esimerkiksi harrastusseteleillä. Jokaisella lapsella on oikeus mielekkääseen harrastukseen!