Jag är född och uppvuxen i Helsingfors och är en aktiv sjöscout och diplomingenjör. Sedan 2021 har jag varit medlem i SFPs partifullmäktige och ersättare i Nationalspråksnämnden i Helsingfors. Jag har även verkat inom Teknologföreningen, Tekniska Föreningen i Finland och Finlands Scouter.

Jag jobbar som projektchef med ansvar för digitala lösningar inom energisektorn.

**********************************************************************************

Redan som liten var jag intresserad av vad som pågick i samhället, av att vara med och påverka och av politik i allmänhet. 

Konkret tog det sig uttryck i att jag i högstadiet i Norsen var elevkårsordförande i två år. När man på nian hade prao, jobbade jag för Tuija Brax i riksdagen. Det var häftigt att som 15-åring få gå runt i riksdagshuset, åka pater noster hiss och följa med plenum.

I gymnasiet Lärkan fortsatte jag som elevkårsaktiv, men i slutet av tonåren blev också scoutingen mer seriös. Då aktiverade jag mig utanför min egen kår (Sjöscoutkåren Vikingaflickorna) i Finlands Svenska Scouter och i Finlands Scouter.

Under studietiden räckte min tid utöver scoutingen också till flera uppdrag inom Teknologföreningen och Tekniska Föreningen i Finland. 

Efter att jag blivit färdig diplomingenjör jobbade jag utomlands, men när flytten gick tillbaka till Finland vände jag blicken mot SFP.

År 2021 blev det kommunalval och då ställde jag upp. Valet gick bra och intresset för partiet och partipolitik har bara vuxit sedan dess.

Fr.o.m. 2021 har jag suttit som ledamot i SFPs fullmäktige. Som partifullmäktigeledamot är man med och utformar partiets politik, tar ställning i värdefrågor och drar upp riktlinjer. Inför riksdagsvalet har partifullmäktige varit med och skrivit och godkänt partiets riksdagsvalsprogram.

Sedan kommunalvalet 2021 har jag varit ersättare i Nationalspråksnämnden i Helsingfors. Som ledamot får man en bra insikt i vad som händer i politiken i Helsingfors - i utskotten, i fullmäktige men också i diskussionerna som förs utanför de forumen.

Nu lever vi år 2023 och går mot riksdagsval! Jag är glad över att partiet valt att nominera mig och ställer sig bakom min kandidatur! Tack för förtroendet!