Sysselsättning

Det alltid ska löna sig att arbeta!

Sysselsättningsgraden i Finland måste höjas till minst 80 procent. För att det här ska lyckas behöver vi se till att våra företag har en sund omgivning att verka i.

Åtgärder som stärker företagandet och ägandet och höjer sysselsättningen skapar den tillväxt vi behöver. Företagen behöver förutsägbarhet för att våga investera. Företagare ska inte drunkna i byråkrati. Samhällets uppgift är att möjliggöra företagsverksamhet och inte hindra den.

Finland ska vara ett konkurrenskraftigt land när det gäller beskattning. Vår beskattningspolitik ska vara långsiktig och förutsägbar.

Vi måste trygga en verksamhetsmiljö där företag av alla storlekar hittar arbetskraft och finansiering.

För att klara sig i den globala konkurrensen behöver Finland investera mera i forskning och utveckling. Därför behöver Finland satsa 4 procent av BNP på forskning, utveckling och innovationer, varav den offentliga andelen bör uppgå till minst 1,3 procent av BNP.
Läs mera om utbildning här.

Vi behöver ett ännu bättre samarbete mellan näringsliv, högskolor och tillväxtföretagsmiljöer.

Ett problem är att många innovativa tillväxtföretag snabbt säljs till utländska investerare eftersom det inte finns tillräckligt med kapitalstarka investerare i Finland. Vi behöver främja ägande för att på sikt kunna behålla fler tillväxtföretag i inhemska händer.

Finländarnas ekonomiska kunnande behöver stärkas. På det sättet kan vi också förebygga överskuldsättning. Med starkare ekonomiskt kunnande främjar vi att fler finländare vågar spara i aktier och fonder. Småskaliga investeringar kunde främjas med hjälp av ett skattefritt grundbelopp.