Työllisyys

Työn tekemisen pitäisi aina kannattaa!

Suomen työllisyysaste on nostettava vähintään 80 prosenttiin. Tämän saavuttamiseksi meidän on varmistettava, että yrityksillämme on terve toimintaympäristö.

Yrittäjyyttä ja omistajuutta vahvistavat ja työllisyyttä lisäävät toimenpiteet luovat tarvitsemaamme kasvua. Yritykset tarvitsevat ennustettavuutta voidakseen investoida. Yrittäjien ei pidä hukkua byrokratiaan. Yhteiskunnan tehtävänä on mahdollistaa yrittäjyys, ei estää sitä.

Suomen on oltava kilpailukykyinen maa verotuksessa. Veropolitiikkamme on oltava pitkäjänteistä ja ennakoitavaa.

Meidän on varmistettava toimintaympäristö, jossa kaikenkokoiset yritykset löytävät työvoimaa ja rahoitusta.

Menestyäkseen globaalissa kilpailussa Suomen on panostettava enemmän tutkimukseen ja kehitykseen. Siksi Suomen on investoitava tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin 4 prosenttia bruttokansantuotteesta, josta julkisen osuuden tulisi olla vähintään 1,3 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Lue lisää koulutuksesta täältä.

Tarvitsemme entistä parempaa yhteistyötä teollisuuden, yliopistojen ja kasvuyritysympäristöjen välillä.

Yksi ongelma on se, että monet innovatiiviset kasvuyritykset myydään nopeasti ulkomaisille sijoittajille, koska Suomessa ei ole riittävästi suurpääomasijoittajia. Meidän on edistettävä omistajuutta, jotta pidämme enemmän kasvuyrityksiä suomalaisissa käsissä pitkällä aikavälillä.

Suomalaisten talouslukutaitoa on vahvistettava, jotta voimme myös ehkäistä ylivelkaantumista. Vahvistamalla talouslukutaitoa kannustamme useampia suomalaisia säästämään osakkeisiin ja rahastoihin. Piensijoittamista voitaisiin edistää verovapaan perusmäärän avulla.