Energiapolitiikka

Diplomi-insinöörinä energiapolitiikka on yksi lempiaiheistani - ei siksi, että se olisi helppoa, vaan siksi, että mahdollisuuksia on paljon ja potentiaali on suuri. Uskon vihreään siirtymään - uusiin, ympäristöystävällisempiin ratkaisuihin.

Myös alan yritysten taloudellinen potentiaali on valtava. Investoimalla tutkimukseen ja innovointiin yritykset voivat pysyä eturintamassa. Vihreän teknologian markkinat kasvavat räjähdysmäisesti, ja haluan, että yrityksemme saavat yhä suuremman osuuden tästä kakusta.
Lue lisää työllisyydestä täältä.

Yksi vihreän energian haasteista on, että se on usein säästä riippuvainen. Haluan nähdä investointeja teknologioihin, jotka mahdollistavat tehokkaamman energian varastoinnin, jotta voimme varmistaa tarvitsemamme sääntelykapasiteetin. Toisin sanoen, meidän on varmistettava, että meillä on riittävästi energiaa myös kylminä tai pilvisinä ja tuulettomina päivinä.

Vety- ja akkuteknologia kehittyvät, ja tässä Suomen pitäisi nähdä mahdollisuutensa! Tällä hetkellä erityisesti vetyteknologian hyötysuhde on alhainen ja Eurooppa on jäänyt jälkeen akkujen kehittämisessä ja kierrätyksessä. Meillä on osaamista ja mahdollisuuksia ottaa suurempi rooli kansainvälisesti, ja toivon, että Suomeen etabloituu lisää tällaisiin ratkaisuihin investoivia yrityksiä.
Lue lisää koulutuksesta täältä.

Vihreän siirtymän ongelmana on myös se, että monet tuulivoimaloihin tai vedyntuotantoon tarvittavat komponentit tulevat Kiinasta, jossa esimerkiksi hiilivoimaa käytetään valmistukseen eikä kaivostoimintaa säännellä. Lisäksi ihmisoikeuksia rikotaan säännöllisesti. Suomen ja EU:n on vähennettävä riippuvuutta Kiinasta ja varmistettava, että koko vihreän teknologian tuotantoketju on vihreä. Emme voi ulkoistaa ympäristön pilaantumista ja päästöjä kaukaisiin maihin tai sivuuttaa ihmisoikeuksia.

Haluan, että Suomi panostaa tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin, jotka lisäävät energia- ja resurssitehokkuuttamme ja vähentävät energiantarvetta. Meidän tulee myös kehittää yrityksille ja yksityishenkilöille kannustimia ympäristöystävällisiin investointeihin.

Jos haluamme vähentää liikenteen päästöjä, tarvitsemme toimivaa joukkoliikennettä ja kattavan lataus- ja tankkausinfrastruktuurin.