Hyvinvointi

Viime vuodet ovat olleet poikkeuksellisen vaikeita erityisesti nuorille. Yhä useammat lapset ja nuoret voivat yhä huonommin. Koronapandemia, etäopiskelu ja sosiaalisten kontaktien väheneminen ovat jättäneet jälkiä, joihin meidän on puututtava.

Haluan nähdä terapiatakuun, pitkäaikaisia investointeja koulutukseen ja aloitteita sen varmistamiseksi, että yksikään nuori ei jää ilman työtä tai opiskelupaikkaa.

Lue lisää koulutuksesta täältä.
Lue lisää työllisyydestä täältä.

Avun hakemisen pitäisi olla helppoa. Sinun ei tarvitse olla "tarpeeksi sairas", jotta sinut otettaisiin vakavasti. Tarvitsemme lisää matalan kynnyksen klinikoita ja digitaalisia tukipalveluja. Ensimmäisen yhteydenoton on oltava välitön. On tärkeää saada palveluja omalla äidinkielellä, erityisesti mielenterveyspalveluissa.

Kaikkien nuorten tulisi tuntea, että heillä on paikka yhteiskunnassa ja mielekäs tarkoitus elämässä koulutuksen, työn ja vapaa-ajan harrastusten kautta. Meidän on keskityttävä ennaltaehkäisyyn syrjäytymisen ja marginalisoitumisen torjumiseksi. Kaikilla nuorilla on oikeus mielekkääseen harrastukseen!

Terveysalan henkilöstötilanne on ratkaistava. Työhyvinvoinnin ja alan houkuttelevuuden parantamiseksi tarvitaan parempaa johtamista, parempaa työnjakoa ja joustavampia työoloja.

Mielenterveyden edistäminen on nostettava kansalliseksi prioriteetiksi. Hoidon saaminen nopeasti, matalalla kynnyksellä ja omalla äidinkielellä on tärkeää.

Terveet ihmiset selviytyvät paremmin vastoinkäymisistä, joten ennaltaehkäisevä hoito on tärkeää sekä mielenterveyden että fyysisen terveyden kannalta.