Luonto ja ilmasto

On tärkeää, että jatkamme kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa kansallisella, EU:n ja kansainvälisellä tasolla. Suomen tulisi olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Maapallon lämpeneminen on rajoitettava enintään 1,5 asteeseen.Ilmasto ja ympäristö

Haluan, että Suomi on ympäristöystävällisen teknologian edelläkävijä. Tämä on suuri mahdollisuus yrityksillemme.
Työllisyydestä voit lukea lisää täältä.

Jotta yritykset uskaltaisivat investoida Suomeen, kehitykseen ja innovaatioihin, tarvitsemme pitkäjänteistä ja ennustettavaa energiapolitiikkaa.

Meidän on vahvistettava energiaomavaraisuuttamme kestävällä tavalla. Haluan, että edistämme vihreää siirtymää, siirrymme pois fossiilisista polttoaineista ja lisäämme uusiutuvan energian tuotantoa.
Voit lukea lisää energiapolitiikasta täältä.

Luonnon monimuotoisuus

On tärkeää, että teemme työtä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi koko maassa.

Noin 3/4 Suomen maapinta-alasta on metsien peitossa - enemmän kuin missään muussa Euroopan maassa. Suurin osa metsistämme on kuitenkin talousmetsiä eli alueita, joilla on hakattu luonnonmetsiä ja istutettu puita. Tällaisessa metsässä luonto on köyhempi kuin metsässä, jonka on annettu kasvaa, kuolla ja uudistua ilman ihmisen toimenpiteitä. Ehjiä luonnonmetsiä on vain 4 % Suomen metsäpinta-alasta.

Talousmetsät ovat luonnonmetsiä alttiimpia ilmastonmuutokselle, hyönteisten hyökkäyksille ja taudeille.

Suomi on sitoutunut YK:n biodiversiteettisopimukseen, jonka mukaan vähintään 17 % maamme metsistä on suojeltava. Tällä hetkellä luku on 6 %. Lisäksi on suojeltu karuja ja harvalukuisia metsiä, mikä ei korvaa luonnon monimuotoisuuden kannalta elintärkeiden rehevien ja runsaslahopuustoisten metsien jäämistä suojelun ulkopuolelle. Vielä surkeampi tilanne on Etelä-Suomessa, jossa alle 3 % metsistä on suojeltu.

Ilman poliittista ohjausta luonnonmetsät ovat vaarassa vähentyä entisestään ennen kuin virallisia suojelupäätöksiä tehdään.

Suomen metsistä vain 4 % on luonnonmetsiä. Vaikka suojelisimme ne kaikki, metsää riittää kaikille! Valtion tulisi näyttää esimerkkiä ja suojella suojeltavia alueita ja edistää luonnon monimuotoisuutta!