Energipolitik

Som diplomingenjör inom energibranschen är energipolitik en av mina favoritfrågor – inte för att frågan är lätt men för att möjligheterna är många och potentialen stor.Jag tror på den gröna omställningen – nya, miljövänligare lösningar för att trygga vår energiförsörjning.

Samtidigt är den ekonomiska potentialen för företag inom sektorn stor. Med satsningar på forskning och innovation kan företagen förbli i framkant. Marknaden för grön teknologi växer explosionsartat och jag vill se våra företag ta en allt större del av kakan. Läs mera om sysselsättning här.

En utmaning med gröna energiformer är att de ofta är väderberoende. Jag vill se satsningar på teknik som möjliggör effektivare energiförvaring för att försäkra att vi har den reglerkapacitet vi behöver. M.a.o. måste vi se till att energin räcker också under köldknäppar eller under mulna och vindstilla dagar. 

Vätgasteknologin och batteriteknologin utvecklas och här ska Finland se sin chans! För tillfället är effektivitetsgraden speciellt inom vätgasteknologin låg och Europa har blivit efter då det kommer till utveckling och återvinning av batterier. Vi har kunnandet och möjligheterna att ta en större roll på den internationella arenan och jag hoppas se fler företag som satsar på dylika lösningar etablerar sig i Finland. Läs mera om utbildning här.

Ett annat problem med den gröna omställning är att många av komponenterna som behövs i vindkraftverk eller vätgasframställning kommer från Kina. I Kina används t.ex. kolkraft för tillverkning och gruvdriften i landet är inte reglerad. Därtill kränks mänskliga rättigheter regelbundet. Finland och EU måste minska beroendet av Kina och försäkra att hela produktionskedjan inom grön teknologi är grön. Vi kan inte utlokalisera miljöförstörelse och utsläpp till fjärran länder eller strunta i mänskliga rättigheter.

Jag vill att Finland satsar på forskning, utveckling och innovation som ökar vår energi- och resurseffektivitet och minskar energibehovet. Vi ska också utveckla incitament för miljövänliga investeringar för företag och privatpersoner.

Ifall vi vill minska utsläppen från trafiken behöver vi fungerande kollektivtrafik och en täckande laddnings- och tankningsinfrastruktur.